Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 

1- İşbu Üyelik Sözleşmesi NET RİSK YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ A.Ş ve bağlı iştirakler tarafından, www.netrisk.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

2- NET RİSK, Sözleşmeyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyuruları düzenli olarak gönderir ve online alışveriş yapmasına olanak verir.

3- www.netrisk.com.tr  web sitesi kurumsaldır .

4- Üye kendisinin belirleyeceği veya NET RİSK ‘in ortak çalışma kararı aldığı kurumların vereceği üyelik sonrası bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. NET RİSK üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur. NET RİSK, müşterilerinden hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir. www.netrisk.com.tr , şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi ve diğer müşteri bilgileri üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ve müşteri bilgileri ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi, müşteri bilgileri  ve şifresini girmesi gerekmektedir.

5- Üye, www.netrisk.com.trye verdiği kişisel ve alışveriş bilgilerinin tarafına kampanya uygulamaları sunulması amacıyla www.netrisk.com.tr nin kendisiyle iletişime geçmesini kabul eder.

6- Üye, www.netrisk.com.tre üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi nedeniyle uğrayacağı zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, NET RİSK in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.  

7- Üye,  www.netrisk.com.tr  üzerinde yer alan bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, yazı, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltıp yayınlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder.

8-www.netrisk.com.tr  herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. NET RİSK in sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı www.netrisk.com.trüyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. www.netrisk.com.trkullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen Üyenin sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir. NET RİSK kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini  mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz. www.netrisk.com.tr de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran www.netrisk.com.tr ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde münhasır seçme yetkisi kendisinde olmak şartıyla NET RİSK hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. 

NET RİSK ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. 

9- Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda NET RİSK defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. NET RİSK kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

11- İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

12- Üye, üye kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

13- NET RİSK dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.